Završni sastanak partnera projekta INTERINO

Posted on Jun 28, 2013

Završni sastanak partnera projekta INTERINO

Ljubljana, 24.4.2013.
Tehnološki park Ljubljana organizirao je završni sastanak partnera projekta INTERINO, koji se financira sredstvima Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007-2013.

Read More

Međuregionalna radionica o poboljšanju usluga potpore poslovnog okruženja

Posted on Apr 23, 2013

Međuregionalna radionica o poboljšanju usluga potpore poslovnog okruženja

U četvrtak 11. Travnja 2013. Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA održala je međuregionalnu razvojnu radionicu u okviru projekta INTERINO – Prekogranična integracija znanja, kompetencija i inovacija. Na radionici se raspravljalo o poboljšanju usluga potpore poslovnog okruženja na projektnom području koje pružaju projektni partneri. Identificirane su dobre prakse  potpore poduzetništvu te je predstavljen koncept novih usluga i mogućnosti suradnje poduzetnika i potpornih institucija.

Read More

Sastanak slovenskih partnera INTERINO projekta u Mariboru

Posted on Feb 9, 2013

U Mariboru se, 5. veljače 2013., održao sastanak slovenskih partnera INTERINO projekta, na kojem se definirao prijedlog usklađivanja planova za poboljšanje poslovne usluge na području Slovenije.

Na sastanku, čiji je domaćin bio Inštitut za raziskovanje podjetništva (IRP), slovenski su partneri definirali kriterije za pripremu i provedbu novog programa podrške na prekograničnom području Slovenije i Hrvatske, koji će biti predstavljen na završnoj radionici planiranoj u travnju 2013.

Read More

Razvojna radionica za poboljšanje usluga potpornog poduzetničkog okruženja na pograničnom području

Posted on Feb 6, 2013

Razvojna radionica za poboljšanje usluga potpornog poduzetničkog okruženja na pograničnom području održana je u Centru za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR) u Zagrebu 5. veljače 2013.

Glavni cilj radionice bio je identifikacija i usklađivanje potencijalnih novih usluga potpornog poduzetničkog okruženja na graničnom području Republike Hrvatske – identifikacija i predstavljanje potencijalnih novih usluga za svakog partnera, te usklađivanje identificiranih novih usluga za poboljšanje potpornih poduzetničkih usluga za projektne partnere na produčju Hrvatske. Na radionici se definirao plan za poboljšanje potpornih usluga za poduzetništvo, te su se identificirali kriteriji za pripremu međunarodnog programa, čiji je cilj implementacija novih potpornih usluga.

Read More

Inter-regionalna radionica za poboljšanje potpornog poslovnog okruženja na preko-graničnom prostoru

Posted on Jan 11, 2013

Inter-regionalna radionica za poboljšanje potpornog poslovnog okruženja na preko-graničnom prostoru

U Pomurskom tehnološkom parku u Murskoj Soboti održana je, 10. siječnja 2013, inter-regionalna radionica za poboljšanje potpornog okruženja na preko-graničnom prostoru na kojoj su bili prisutni predstavnici partnerskih institucija INTERINO projekta.

Cilj sastanka i razvojne radionice bio je identifikacija i prezentacija dobrih praksi svakog partnera u projektu, prezentacija ekonomskih potencijala regija koje sudjeluju u projektu, te prezentacija postojećeg asortimana usluga partnerskih institucija radi poboljšanja potpornog poslovnog okruženja na preko-graničnom prostoru.

Read More

4. Sastanak predstavnika partnerskih institucija INTERINO projekta

Posted on Nov 21, 2012

4. sastanak predstavnika partnerskih institucija INTERINO projekta održan je u Istarskoj razvojnoj agenciji (IDA) u Puli 20. studenog 2012.

Cilj sastanka bio je izvještavanje o aktivnostima na projektu. Glavni fokus sastanka bio je odrediti termine provedbe ostalih aktivnosti na projektu, sa naglaskom na važnost educiranja partnera na temu provedbe I-škole. Partneri su dogovorili da će do kraja projekta realizirati edukaciju za predstavnike regionalnih obrazovnih institucija/ profesore.

Read More

MATERIJALI I-ŠKOLE ZA INTERINO PARTNERE

Posted on Nov 19, 2012

 

I.škola ili inovacijska škola je inovativan obrazvoni program, koji se temelji na filozofiji kreativnog mišljenja »design thinking-a« po modelu SveulilištaStanford u SAD. I.škola ima potpuno nov multidisciplinarni koncept razvoja proizvoda, usluga, razvojnih principa, procesa, sustava, poslovnih modela i slično. Glavna svrha i.šole je razvoj novih proizvoda ili usluga, procesa ili poslovnih modela, sa fokusom na razvoj inovacija. Studenti u suradnji s tvrtkama i profesorima iz različitih znanstvenih disciplina na temelju interdisciplinarnog i kreativnog procesa rješavaju određene izazove poduzeča. U tom procesu studenti su suočeni sa svim osnovnim djelatnostima tvrtke. Materijali za partnere dostupni su putem besplatne registracije na sljedećem linku:canadian generic viagra review


Read More