Posts made in October 20th, 2011

Kick-off meeting

Posted on Oct 20, 2011

Kick-off meeting

Tehnološki park Varaždin bio je domaćin kick-off meetinga koji je održan 3. lipnja 2011.  Na kick-off meetingu sudjelovali su svi partneri Interino projeka. Nakon kratke prezentacije i upoznavanja predstavnika svih partnerskih institucija, predstavljene su glavne aktivnosti u projektu i definiran terminski plan njihove realizacije. Sastanak je završio razgledom Tehnološkog parka Varaždin.

Read More