Zaključno srečanje partnerjev projekta INTERINO

Posted on Jun 28, 2013

Zaključno srečanje partnerjev projekta INTERINO

Ljubljana, 24.4.2013.

Na Tehnološkem parku Ljubljana je potekalo zaključno srečanje partnerjev projekta INTERINO, ki ga sofinancira Operativni program IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013.

Read More

Sestanek predstavnikov partnerskih organizacij INTERINO projekta v Mariboru

Posted on Feb 9, 2013

5. februarja so se v Mariboru srečali slovenski partnerji projekta INTERINO ter oblikovali predlog usklajene sheme za izboljšanje podpornih storitev za podjetništvo v slovenskem prostoru. Na sestanku, ki ga je gostil partner IRP, Tovarna podjemov, so slovenski partnerji definirali tudi kriterije za pripravo čezmejnega SIovenije in Hrvaške programa za implementiranje novih podpornih storitev, ki bodo predstavljeni na zaključni delavnici, predvidoma v aprilu 2013.

Read More

Regionalna razvojna delavnica za izboljšanje storitev podpornega podjetniškega okolja na čezmejnem območju

Posted on Feb 6, 2013

Regionalna razvojna delavnica za izboljšanje storitev podpornega podjetniškega okolja na čezmejnem območju se je odvijala v Centru za politiko razvoja malih in srednjih podjetij in podjetništva v Zagrebu (CEPOR) 5. februarja 2013. in so se je udeležili hrvaški projektni partnerji .

Cilj delavnice je bila idetifikacija in usklajevanje potencialnih novih storitev podpornega podjetniškega okolja na obmejnem območju Republike Hrvaške. Vsak izmed partnerjev je identificiral in predstavil potencialne nove spodporne storitve, nato pa so partnerji uskladili predlog za izboljšenje storitev podporenga podjetniškega okolja v obmejnem pasu. Prav tako so pripravili načrt izvajanja prenovljenih storitev in uskladili kriterije za pripravo skupnega čezmejnega programa podpornih storitev.

Read More

Med-regionalna razvojna delavnica za izboljšanje storitev podpornega podjetniškega okolja na čezmejnem območju

Posted on Jan 11, 2013

Med-regionalna razvojna delavnica za izboljšanje storitev podpornega podjetniškega okolja na čezmejnem območju

V Pomurskem tehnološkom parku v Murski Soboti so se 10. januarja 2013 projektni partnerji srečali na med-regionalni razvojni delavnici za izboljšanje storitev podpornega podjetniškega okolja na čezmejnem območju.

Cilj sastanka in razvojne delavnice je bila predstavitev identificiranih dobrih praks, ekonomskega potenciala posameznih vključenih regij ter predstavitev podpornih storitev INTERINO partnerskih organizacij. Prestavitve so bile osnova za diskusijo na temo razvoja novih storitev, ki bodo prispevale k izboljšanju podjetniškega okolja na čezmejnem območju.

Read More

4. Sestanek predstavnikov partnerskih organizacij INTERINO projekta

Posted on Nov 21, 2012

4. sestanek predstavnikov partnerskih organizacij projekta INTERINO je gostila Istrska razvojna agencija (IDA) v Puli 20. novembra 2012.

Cilj sestanka je bil seznanitev z opravljenimi aktivnostmi in novicami povezanimi s financiranjem projekta ter določitev izvedbenih rokov aktivnosti projekta po posameznih delovnih sklopih. Poleg tega je partner projekta INTERINO, Univerzitetni inkubator Primorske (UIP) pripravil izobraževanje na temo I-šole, partnerji pa so se dogovorili, da bo vsak izmed partnerjev pripravil izobraževalno delavnico za prestavnike regionalnih izobraževalnih organzacij ter o tem tudi pripravil poročilo.

Read More

GRADIVA I-ŠOLE ZA PARTNERJE INTERINO

Posted on Nov 19, 2012

I.šola ali inovacijska šola je inovativen izobraževalni program, ki temelji na filozofiji ustvarjalnega mišljenja »design thinking-a « po vzoru Stanfordske univerze v ZDA. I.šola ima povsem nov multidisciplinarni koncept razvoja izdelkov, storitev, razvojnih principov, procesov, sistemov, poslovnih modelov idr. Glavni namen i.šole je razvoj novih izdelkov ali storitev, procesov ali poslovnih modelov oziroma usmeritev v oblikovanje inovacij. Študenti v sodelovanju s podjetji in profesorji iz različnih znanstvenih področij na osnovi interdisciplinarnega in ustvarjalnega procesa rešujejo konkreten izziv podjetja, kjer se srečajo z vsemi osnovnimi dejavnostmi podjetja. Gradiva za partnerje so preko brezplačne registracije dostopna na naslednji povezavi:buy viagra in ukraine

Read More

Sestanek INTERINO partnerjev – CEPOR in Inštituta za raziskovanje podjetništva

Posted on Nov 1, 2012

Inštitut za raziskovanje podjetništva (IRP) je v Mariboru 31. oktobra 2012. gostil sestanek partnerjev INTERINO projekta odgovornih za delovni paket, ki se nanaša na virtualni katalog znanja – spletni portal R&R organizacij. Poleg IRP so bili na sestanku prisotni predstavniki Centra za politiko razvoja malih in srednjih podjetij in podjetništva (CEPOR) iz Zagreba. Jure Verhovnik, predstavnik IRP je predstavil aktivnosti delovnega paketa, ki vključujejo: prenos obstoječe metodologije kataloga znanja v čezmejni prostor, identifikacijo in vpis R&R enot ter promocija kataloga znanja med malimi in srednjimi podjetji. Partnerja odgovorna za izvedbo delovnega paketa sta se strinjala , da morajo biti aktivnosti zaključene v začetku leta 2013.

Read More