CEPOR Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

CEPOR Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

Trg J. F. Kennedy-ja 7
10 000
Zagreb
Hrvatska

Voditelj projekta: Mirela Alpeza

Web adresa: www.cepor.hr

CEPOR je neprofitna organizacija osnovana 2001. godine temeljem Sporazuma između Republike Hrvatske i Instituta Otvoreno društvo-Hrvatska. Deset osnivača  CEPORa lideri su u svojim područjima djelovanja – od akademske zajednice do udruženja gospodarstvenika, razvojnih agencija i poduzetničkih centara. Misija CEPORa je biti snažan integrator regionalnih i globalnih mreža znanja i prakse poduzetništva s ključnim utjecajem na razvoj politike prema malim i srednjim poduzećima i poduzetništvu u gospodarstvu i zajednici. CEPOR doprinosi razvoju poduzetničke kulture, stimulativnog institucionalnog i regulatornog okvira za poduzetničko djelovanje radi ostvarivanja snažnog ekonomskog i društvenog razvoja temeljenog na inovativnom, kreativnom i poduzetničkom potencijalu pojedinaca i organizacija. Od 2002. godine CEPOR je odgovoran za provedbu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) projekta u Hrvatskoj.

Područja djelovanja:

Istraživanje – neovisna istraživanja vezana uz politiku razvoja sektora malih i srednjih poduzeća i poduzetništva u cjelini u cilju analize stanja i definiranja provedbene politike u tom sektoru

Razvoj politike – jačanje kapaciteta svih koji sudjeluju u kreiranju, provedbi i vrednovanju provedbenih politika prema razvoju poduzetništva i malih i srednjih poduzeća

Zagovaranje – organizacija aktivnosti kojima se jača glas malih i srednjih poduzeća naročito prema institucijama koje su odgovorne za definiranje politike u tom sektoru, ali i prema javnosti

Consulting – sudjelovanje na projektima konzultantskog tipa u Hrvatskoj i regiji.